Med mitt eget fotoarkiv kan jag oftast komplettera form med passande bilder så att det slipper hämtas externt. Om jag inte har bilden i arkivet så tar jag nya med min egen professionella kamerautrustning. Praktiskt och enkelt med allt inom samma uppdrag!